#43 Dzenan Cisija

IT-arkitekt 41 år till regionfullmäktige

Sjukvård, utveckling och digitalisering är frågor som återspeglar mina aktuella uppdrag och profession, men mina intressen och erfarenheter har skiftat från industri, miljö och energi till trafik, turism och utbildning. Vid sidan av detta har jag alltid haft ett öga på europeisk säkerhetspolitik och mänskliga rättigheter.

Jag brinner för ett öppet, jämlikt och rättvist välfärdssamhälle där den sociala, trygga och välinformerade människan tänker, skapar och handlar fritt, demokratiskt och inte minst solidariskt med sina medmänniskor. Så hittar jag kraft att arbeta politiskt.

facebook Twitter Email