#42 Michelle Andreasson

Ekonom 54 år till regionfullmäktige

Vård och omsorg generellt är de frågor som är viktigast för mig. Mer specifikt funktionshindrade, transpersoner och äldrevården. Utbildning, ingen unge ska lämnas efter. Vi är alla unika, vissa är snabbare, andra behöver lite mer tid. Båda behöver extra hjälp för att kunna utvecklas och blomma. Miljön, nya fossilfria energi källor behöver utvecklas. Energisnålare apparatur, renare tillverknings industri. Bostäder enklare byggregler och kortare handlingstider från markinköp till färdigställande med bibehållen säkerhet och kvalitet.

Rätten att få vara sig själv. Demokrati och rättvisa i ett samhälle fyllt av mångfald. Så som vår Moder Jord har skapat oss och vår underbara planet. Att vara social och få sig ett gott skratt och kanske bjuda på ett själv. Så hittar jag min drivkraft att arbeta politiskt.

facebook Twitter Email