#41 Magnus Hermansson Adler

Universitetslektor 67 år till regionfullmäktige

Låt alla få tillgång till ett livslångt lärande i teori och praktik. Uppvärdera värdet av praktisk kunskap genom återkommande kompetensutveckling för dem som ska börja det första jobbet och för dem som jobbat länge på en arbetsplats. Det är de frågorna som är viktigast för mig.

I ett praktiskt föreningsanknutet och ideellt bildningsarbete tillsammans med ungdomar som vill utbilda sig, och i framtiden ta ansvar och bli goda demokratiska förebilder för våra barn och ungdomar. I idrottsrörelsens möjligheter till att bygga livslånga gemenskaper tvärs över alla kulturella och språkliga gränser. Där hittar jag min drivkraft att arbeta politiskt.

facebook Twitter Email