#41 Annelie Schagerström

Handläggare 51 år Majorna Linné till kommunfullmäktige

Trygga jobb är den viktigaste frågan för mig, ur fler än ett perspektiv. Högerkrafterna i Sverige försöker än mer uppluckra den arbetsrätt som vi genom åren åstadkommit och för mig är det viktigt att värna den. En trygg egenförsörjning är grunden för att människor ska kunna utvecklas och ha makt över sina liv. Att barn och unga ska känna sig sedda, behövda och kunna vara den man är brinner jag också för. Det krävs krafttag mot den psykiska ohälsan genom bland annat satsningar på skolan, elevhälsan och meningsfulla fritidsaktiviteter.

Min kraft och mitt engagemang kommer ur HBT-Socialdemokrater där jag är vice förbundsordförande men även mitt engagemang i Göteborgs socialdemokrater som står mig varmt om hjärtat. Som feminist och HBTQ+ aktivist kan jag aldrig stänga dörren för demokratiska frågor – att kämpa för rättvisa och allas lika värde och rätt är grunden, i mitt liv och engagemang.

facebook Twitter Email