#40 Kristofer Bergman

Industriarbetare 37 år Centrum till kommunfullmäktige

Jag tror på ett solidariskt Göteborg, där alla barn, oavsett vart de är födda, vilken samhällsklass de tillhör eller uppväxt de har haft, ska ha samma förutsättningar och möjligheter att kunna uppfylla sina drömmar.

 Det jämlika och det jämställda samhället är ännu inte helt uppfyllt, och det är genom socialdemokratin som vi kan nå dit. Ett samhälle till för alla, oavsett bakgrund, kön, sexuell läggning eller trosuppfattning. 

 Göteborgs stad ska vara den bästa arbetsgivaren. Därför är de anställdas villkor otroligt viktiga. Den svenska modellen ska utvecklas även i Göteborg och arbetsmarknadens parter ska ges bra förutsättningar för att utveckla arbetsvillkoren för stadens anställda. 

facebook Twitter Email