#40 Jamila Said Musse

Integrationsvägledare 58 år till regionfullmäktige

Bostadspolitik, migrationspolitik, integrations- och arbetsmarknadspolitik är de viktigaste frågor för mig. Ensamkommande barn som har kommit i Sverige innan November 2015 är redan en viktig del av samhället. För att underlätta för de att integreras i samhället behöver de få uppehållstillstånd. Arbetet är viktigt för alla samtidigt är integration en process för invandrare och flyktingar. Utan jobb ingen integration. Det är oacceptabelt att småbarnsfamiljer blir hemlösa i Sverige, alla måste få bostäder.

För mig är det viktigt att alla människor har lika värde, där hittar jag min kraft till att arbeta politiskt. Alla ska således ha rätt till en bra hälso- och sjukvård. Plånboken ska inte avgöra vilken vård du får. Därför är jag rädd för privatiseringar.

facebook Twitter Email