#4 Kerstin Brunnström

Miljöingenjör 65 år till regionfullmäktige

Jag har ett stort engagemang för klimat och miljö och har arbetat med det under stor del av mitt liv, i mitt yrke och politiskt. Idag deltar jag i internationellt arbete kring hållbar utveckling, inte minst i maritima regioner som vår. Det handlar om att utveckla tillgång till energi, transporter, turism, mat från havet mm på ett hållbart sätt. Välfärdspolitik, särskilt hälso- och sjukvård och lokala frågor i SDN engagerar jag mig också mycket i.

Jag har alltid haft en vilja att utveckla och förbättra. Mitt yrke och mina erfarenheter som ledare har lärt mig mycket om problemlösning och att driva processer där man tar fram idéer och tillsammans formar förslag för att sedan genomföra. Inspiration och vila hittar jag i naturen och kulturen. På fritiden tycker jag om att vandra, läsa, sjunga i kör, lyssna på musik, resa och laga mat.

facebook Twitter Email