#37 Bengt Andersson

Professor 71 år till regionfullmäktige

Alla människor skall ha en framtid att se fram emot med glädje. Barnen behöver en trygg miljö och en bra skola. Vi behöver ett arbetsliv där även människor med nedsatt arbetsförmåga får plats. Äldre skall ha möjlighet till ett aktivt liv och skall veta att de får en värdig omvårdnad då krafterna avtar. Miljöfrågorna är centrala för vår framtid. Långsiktigt är den globala uppvärmningen det största hotet och kortsiktigt är trafiken i städerna det största miljöproblemet. Det är mina viktigaste politiska frågor.

Jag växte upp i en socialdemokratisk familj och fick tidigt partiets värderingar om människors lika värde. Jag är dessutom utvecklingsoptimist och tror att tillsammans med andra som delar samma värderingar kan vi forma vår framtid efter våra visioner. Dagens världsproblem med global uppvärmning, inbördeskrig, förföljelser, flyktingar och integration samt våra lokala problem med skolor, utslagning från arbetslivet och vård av en åldrande befolkning, kan endast lösas politiskt.

facebook Twitter Email