#36 Pija Ekström

fil. dr. 61 år till regionfullmäktige

Rättvis och bra sjukvård för alla och varje barns rätt till förskola och skola. Att få bra vård inom rimlig tid är en av socialdemokratins viktigaste frågor. Du ska ha lätt att komma i kontakt med sjukvården och bra vård ska vara tillgänglig för alla. En annan fråga som jag engagerar mig mycket i är utbildning. Likvärdig, kostnadsfri och kvalitativt god utbildning är en grundpelare i en demokrati.

Min kraft hittar jag i en stark övertygelse om alla människors lika värde. Jag blir mycket illa berörd av orättvisor och när olika människor inte möts med samma respektfullhet. Att arbeta politiskt och att aktivt arbeta för en rättvisare värld kräver engagemang och tid, men det skapar också ny kraft hos mig.

facebook Twitter Email