#34 Alfred Johansson

Student 25 år Västra Göteborg till kommunfullmäktige

Min viktigaste fråga är utbildningspolitik! Det är socialdemokratins främsta vapen mot orättvisor i samhället. Fler ska kunna investera i sig själva genom utbildning och den ska vara lika bra för alla. För att det ska möjliggöras behöver segregation brytas, skolor rustas upp och fler bostäder byggas som unga har råd med.

Det är orättvisor och oförrätter i samhället som gör att jag engagerar mig politiskt på fritiden istället för att se ett till avsnitt av min favorit serie. Då jag är övertygad om att det är genom politiken vi gemensamt kan skapa ett bättre samhälle. Inte minst att alltid slå vakt om de ungas perspektiv och att vår röst hörs när politiken formar framtidens Göteborg.

facebook Twitter Email