#33 Claudia Pedrini

Undersköterska 41 år Östra Göteborg till kommunfullmäktige

Jag var 11 år när jag kom till Sverige från Rumänien. Snabbt insåg jag att språket var nyckeln till att komma in i samhället. En kunskap jag bär med mig både som undersköterska och som fackligt förtroendevald i Kommunal. Vikten av att vara en del av samhället, möjligheten att arbeta och skapa ett liv är för sin familj är direkt avgörande.

På arbetsplatsen ska det sedan finnas kollektivavtal, heltidstjänster och bra arbetsmiljö.

Personal, integrations- och jämställdhetsfrågor är mina huvudintressen.

Som undersköterska och fackligt förtroendevald i Kommunal ser jag varje dag effekterna av dålig arbetsmiljö och usla arbetsvillkor. Samtidigt så minskar antalet som vill arbeta inom mitt fantastiska yrke. Den här trenden måste brytas, både genom förbättring av både arbetsmiljön och arbetsvillkoren men också genom en bättre integration där fler kan lära sig svenska på arbetsplatsen för att sedan komma i arbete. Det lyssnas alltför lite på ”de på golvet”, undersköterskor, barnskötare, lokalvårdare och kokerskor och det kommer jag ändra på!

 

facebook Twitter Email