#32 Joakim Hagberg

Industriarbetare 45 år Angered till kommunfullmäktige

Det finns så mycket som behöver göras. Jag tycker skolan behöver en högre kvalité, att våra äldre ska få det bättre. En fråga som berör oss alla är att det behövs byggas många fler bostäder och då gärna hyresrätter. Jag tycker att det är en viktigt att vi arbetar för att utjämna de skillnader som finns när det gäller hälsa och livsvillkor. Att det är människors behov som styr och inte vinstintressen.

Jag tycker om att påverka och vill vara med och förändra. Jag tycker det är viktigt att löntagarnas villkor avspeglas i politiken. Det kan handla om allt från barnomsorg på obekväm arbetstid,  till att det fungerar med industribussar. Vi behöver stärka arbetarnas villkor, med allt ifrån rätt till heltid, till ett stopp för osäkra anställningar till att minska  arbetsgivarnas rätt att beordra övertidsarbete var och varannan helg.

facebook Twitter Email