#31 Carl Gunnar Haglund

Folkhögskollärare 64 år till regionfullmäktige

Frågor som engagerar mig mest är att försöka att med ekonomiska och politiska styrmedel ställa om mot ett fossilfritt samhälle.

Genom att bidra till en positiv genomtänkt samhällsutveckling tillsammans med andra. Lära sig att förstå hur samhället fungerar i praktiken. Försöka att tillsammans med andra hitta lösningar på brister i samhället utifrån en gemensam idé. Argumentera och försvara demokratiska och solidariska idéer, som skall vägleda samhällsutvecklingen. Så hittar jag min kraft till att arbeta politiskt.

facebook Twitter Email