#30 Gladys Yannelli

Skötare 61 år till regionfullmäktige

Mina absolut viktigaste frågor rör utbildning och integration. Alla individer har rätt till en andra chans i livet och för många kan en utbildning vara det första steget i en nystart. Däremot fungerar inte dagens standardiserade utbildningssystem för många, det behövs större möjligheter till individuell studietakt och en mer öppen utformning av utbildningarna. Att se till att människor får rätt förutsättningar är det absolut viktigaste verktyget i målet om livslångt lärande.

En utbildning är även en viktig del i integrationspolitiken då den ger nyanlända kunskaperna och verktygen de behöver för att fungera och vara produktiva medborgare i det svenska samhället. Mitt politiska engagemang drivs av min vilja att skapa en bättre framtid för mina medmänniskor och familj. Vi har ett ansvar att ständigt förbättra det vi ärvt av tidigare generationer, lära oss av deras misstag och tillsammans föra samhället framåt.

facebook Twitter Email