#3 Gunilla Carlsson

Riksdagsledamot 52 år till riksdagen

Ge alla barn och unga de bästa förutsättningar för en bra uppväxt. Att alla ska få växa upp i en trygg miljö, både i hemmet och i sin omgivning. Bra skola, som ser till varje elev, som ger kunskap för fortsatta studier och arbete. Möjlighet till aktiv fritid, genom stöd till kultur- och föreningsliv. Ett gott arbetsliv med en bra arbetsmiljö, rätt till heltid och en lön som går att leva på. En sjukvård och äldreomsorg som har bra kvalité och som är tillgänglig för alla. Att våra gemensamma skattepengar ska gå till välfärd inte till vinstutdelning. Det är mina viktigaste politiska frågor.

Jag hittar min kraft att arbeta politiskt i viljan att nå ett jämlikt och jämställt samhälle. Där alla ges möjlighet att växa som individer men också tillsammans med andra. Där det inte finns något vi eller dem utan bara vi.

Mer om Gunilla Carlsson här.

facebook Twitter Email