#29 Parisa Rezaeivar

Undersköterska 45 år Lundby till kommunfullmäktige

Jämställdhet, jobb, sysselsättning, utbildning och integration är de viktigaste sakpolitiska frågorna för mig.

Jag brinner för att engagera mig i politiska frågor som bidrar till att skapa det jämställda och jämlika samhället. Att bidra till att forma framtiden som alla människor ska känna sig trygga i samhället och arbetslivet samt kunna leva ett självständigt liv. Jag vill bidra till utvecklingen av den socialdemokratiska politiken för att skapa framtidstro och ett samhälle fritt från diskriminering.

facebook Twitter Email