#28 Anna Ahlborg

Integrationsutvecklare 38 år till regionfullmäktige

Jämlik vård och en sammanhållen vårdkedja är de viktigaste frågorna för mig som kandidat till regionfullmäktige. Jag vill se en jämlik hälsa över staden och det kräver jämlik tillgång till vård.

Jag hittar min kraft att vilja arbeta politiskt i min egen barndom. Som uppväxt i en familj bestående av endast en ensamstående mor kan jag konstatera att jag hade det himla bra. Jag är samtidigt tveksam till om vi hade haft det lika bra idag. Så vill jag inte känna. Klyftorna i samhället ökar och jag vill jobba för att alla, oavsett utgångläge, ska ha samma förutsättningar att leva sitt liv som man önskar.

facebook Twitter Email