#27 Anna Jivén

Miljövetare 44 år Centrum till kommunfullmäktige

Mina två viktigaste sakfrågor är hållbarhet och samhällsplanering. Jag tror att en väl planerad stad är nyckeln till en hållbar och jämlik stadstad med plats för olikheter.

Min kraft att arbeta politiskt kommer dels från alla dem som gått före oss och kämpat för de rättigheter vi nu har, dels från en medvetenhet i att politik behövs for att bygga det hållbara samhället.

facebook Twitter Email