#26 Staffan Lindström

Kommunikatör 45 år Askim Frölunda Högsbo till kommunfullmäktige

De frågorna som är viktigast för mig är barn och ungas möjligheter till en bra skola och en meningsfull fritid. En arbetsmarknad där heltid och fasta jobb är norm. Att minska klyftorna i Göteborg. Att minska skillnaden mellan könen när det gäller ekonomi, makt och frihet till sin kropp. Den psykiska ohälsan måste minska.

Jag vill att alla barn ska ha samma möjlighet att växa upp att bli och vara den de vill. Det betyder ett samhälle där alla respekteras och alla ges lika goda förutsättningar till ett bra liv, utan att ekonomi, struktur eller kultur håller dem tillbaka. Allt annat är orättvist, dumt och ovärdigt ett modernt, progressivt och starkt samhälle. Att mina döttrars kön inte avgör deras inkomst, frihet eller möjlighet till makt i framtiden är också oerhört viktigt för mig.

facebook Twitter Email