#25 Ingvar Svensson

Pensionär 76 år till regionfullmäktige

Sjukvården behöver förstärkas, det är min viktigaste fråga. Vårt socialdemokratiska löfte om 2000 fler sjukvårdsanställda inom regionen är ett viktigt steg i rätt riktning. Det moderatledda styret har tyvärr lett till långa köer för patienterna och dålig arbetsmiljö för personalen. Det går att ändra på. Det förebyggande arbetet ska ha hög prioritet. Det är bättre att  satsa en krona på hälsovård än tio kronor på dyra behandlingar. Vi socialdemokrater har ett bra program. Det vill jag arbeta för.

För mig är det viktigt att alla människor har lika värde, där hittar jag min kraft till att arbeta politiskt. Alla ska således ha rätt till en bra hälso- och sjukvård. Plånboken ska inte avgöra vilken vård du får. Därför är jag rädd för privatiseringar.

facebook Twitter Email