#24 Birgitta Nesterud

fd. Folkhögskolerektor 76 år till regionfullmäktige

Utbildningsfrågor (från förskola till universitet och folkbildning), sjukvård, äldrevård, samhällsplanering, regional utveckling är viktiga frågor för mig.

I min bakgrund som född och uppvuxen i ett arbetarhem i Västra Jämtland hittar jag min kraft att arbeta politiskt. Jag var den första i min släkt som fick studera, ta studenten som privatist och studera vid universitet. Jag är en person som växte upp i ett solidariskt folkhem där ett arbetarbarn gavs möjlighet att utvecklas utifrån sin potential. Jag har sett de stora klassklyftorna och orättvisorna här hemma och utomlands och jag brinner för ett solidariskt, jämlikt och demokratiskt samhälle.

facebook Twitter Email