#20 Gunilla Josefsson

Mentalskötare 70 år till regionfullmäktige

Har ett brett politiskt intresse eftersom allt hänger ihop. Där kulturen som hälsobefrämjare och de mänskliga rättighetsfrågorna är viktiga beståndsdelar.

Insikten om att vi alla föds med olika förutsättningar, för att göra vår livsresa. Den ger mig kraft att bidra med min den för ett gott och jämställt samhälle.

facebook Twitter Email