#19 Håkan Bernhardsson

Student 27 år till regionfullmäktige

Jag brinner för jämlikhet, att alla ska ha samma inflytande över samhället och sina egna öden. Det innebär att förmögenhetskoncentrationen måste brytas för att fler ska få tillgång till drägliga livsvillkor. Det betyder också bland annat lika tillgång till en god hälsa, men också att kunna röra sig fritt i regionen.

Kraften i att vilja arbeta politiskt hittar jag i vreden som klyftor och orättvisor ger upphov till, men också i hoppet om att en bättre värld faktiskt finns inom räckhåll. Med politikens hjälp kan vi faktiskt flytta samhället i en bättre riktning. Det får ingen någonsin glömma!

facebook Twitter Email