#18 Rikard Ledin da Rosa

Managementkonsult 31 år till riksdagen

Hållbar utveckling! Att hela tiden våga hantera utmaningarna vi står inför så att samhället tar de nödvändiga steg som hjälper individer, näringsliv, organisationer och samhällen globalt att hitta lösningarna. Det är min viktigaste politiska frågor.

Jag hittar min drivkraft till att arbeta politiskt i allt det goda arbete som görs av invånare, företagare, samhällen och organisationer samt den stora viljan att dela med sig av lösningar, sprida kunskap och hjälpa varandra.

facebook Twitter Email