#18 Eva-Lena Fransson

Deltidsarbetande pensionär 67 år till regionfullmäktige

En jämlik vård och minska köerna är mina viktigaste frågor! Personal ska känna trygghet, med bra arbetsvillkor, vara tillräckligt många och tillsvidareanställda. Vårdcentralerna behöver mer resurser och mer specialistutbildade ex psykiatriker. Även kuratorer behövs. Satsning på folkhälsoarbete tillsammans med Göteborgs Stad gör att vi på sikt också minskar vårdbehov. Att utveckla FaR gör att fler kan få ett bättre liv och minskat lidande. Ett fortsatt utvecklingsarbete tillsammans mellan VGR och Göteborgs Stad är viktigt.

Vid 15 års ålder hade jag mist min mamma och pappa, vid 20 års ålder levde jag farligt i riskzonen, vid 34 års ålder skaffade jag en utbildning, vid 40 års ålder miste jag min man och mina barn sin pappa. Allt detta hade inte jag klarat utan vår välfärd och tack vare stöd från samhället! Att engagera mig för välfärden och socialdemokratin är att ge tillbaka det jag och många andra fått ta del av. Skatt är solidaritet och nu handlar detta val om att bevara och rädda välfärden!

facebook Twitter Email