#17 Ronny Johansson

Målare 62 år till regionfullmäktige

Arbetsmarknadsfrågan är väldigt viktig för mig då den påverkar människors liv och hälsa på ett så påtagligt sätt. En annan fråga är bostadsfrågan som är väl sammankopplad med arbetsmarknaden, inget jobb ingen bostad. Det är oerhört viktigt att vi kan producera bostäder till alla, olika typer (t.ex.. hyresrätter och bostadsrätter) som passar allas ekonomiska förutsättningar. Välfärdsfrågorna är en annan fråga som är avgörande för människors möjligheter att leva ett gott liv i trygghet.

Min kraft att arbeta politiskt hittar jag i mitt fackliga arbete där man träffar andra som inspirerar mig dagligen. Sedan är insikten om att om jag skall göra någon skillnad för medlemmarna så måste jag vara med och påverka i olika sammanhang, att säga att någon annan skall göra det håller inte. Vill man förändra saker så får man ställa upp och delta i det politiska arbetet på alla nivåer.

facebook Twitter Email