#16 Pär Johansson

Forskarassistent 31 år till riksdagen

Miljöförstöring och klimatförändring leder till enorm ojämlikhet och orättvisa i världen. Det är mycket bråttom att minska vår påverkan på miljön och klimatet drastiskt. Ett gott samhälle bygger på jämlika livsvillkor och en meningsfull framtid. Därför är det viktigt att alla oavsett bakgrund, etnicitet och plånbokens storlek har rätt till en bra skolgång med fokus på kunskap, sjukvård efter behov och en bra bostad. Vinstjakten inom skolan leder till lägre kunskap och den måste därför upphöra.

Som civilingenjör och forskare på Chalmers ser jag hur kunskap och bildning bygger grunden till ett gott liv. För framtida generationer måste vi satsa på att ställa om samhället snabbt i en hållbar riktning för att skapa framtidstro. Idag besvaras ropen efter snabba enkla lösningar med populism, nationalism och hat. Grupp ställs mot grupp. Klyftorna vidgas mellan den som har och den som står utanför. Det är dagens orättvisor och det urskillningslösa hatet som fått mig att arbeta politiskt.

facebook Twitter Email