#15 Jonathan Pasic

Student 21 år till regionfullmäktige

Jag vill se en tryggare sjukvård, det är min viktigaste politiska fråga. Vårdköerna är för stora, vårdpersonalen går på knäna och vanligt folk får inte den vård de behöver i tid. Regionen går i fel riktning. Istället för att korta vårdköer och minska pressen på personalen prioriterar den samlade högern privatiseringsexperiment och besparingar. Jag som socialdemokrat vill se en annan utveckling. – En där kortade vårdköer och bättre arbetsvillkor för vårdpersonalen blir den självklara nya prioriteringen i regionen.

Min politiska vilja bygger på hopp. Ett hopp om att ojämlikheten kan bekämpas och alla i vårt lands chans till ett värdigt liv kan tryggas. Jag vill se ett starkt samhälle som tar hand om de utsatta och skapar förutsättningar för alla i vårt land att uppnå sina framtidsdrömmar. Ingen ska missgynnas på grund av kön, klass eller ålder. Jag brinner för rättvisa, jämlikhet och frihet, därför är jag socialdemokrat.

facebook Twitter Email