#14 Jesper Eneroth

Student 23 år Centrum till riksdagen

De viktigaste frågorna för mig är fördelningspolitik, skolpolitik och bostadspolitik. Den ojämlika ekonomiska fördelningen i vår stad och vårt land måste bekämpas. Ekonomisk orättvisa är grunden till en stor del av skol- och bostadssegregationen. Vinstmaximerande aktiebolag som bedriver skolor, de långa köerna till hyresrätter och de ökande priserna på bostadsrätter cementerar klassamhället. De med rika föräldrar klarar sig medan de med fattiga föräldrar inte ges en rättvis chans.

Kampen mot orättvisa är min absolut största drivkraft. På många områden i samhället råder ojämlikhet och orättvisa. De som har fysiskt ansträngande jobb tjänar ofta minst och de som växer upp med välutbildade föräldrar ges bättre möjlighet till ett rikt och meningsfullt liv. Samhällets ojämlikhet är djupt omoralisk och kampen mot densamma är själva motorn i mitt engagemang.

facebook Twitter Email