#14 Jane Åberg

Administrativ chef 54 år till regionfullmäktige

Sjukvård, kollektivtrafik och kultur är de frågorna som är viktigast för mig.

Idag är sjukvården snedfördelad. Dels får inte sjukhusen de pengar de behöver för att göra den vård som är överenskommen. Dels så finns inte personal tillräckligt. Detta gör att det blir köer och att de som egentligen behöver ligga kvar på sjukhusen måste flytta på sig. Detta är något som vi Socialdemokrater vill ändra på om vi får ta över makten i Västra Götalandsregionen. De som behöver vård skall få det inom rimlig tid. Där hittar jag min drivkraft till att arbeta politiskt.

facebook Twitter Email