#14 Admir Ramadanovic

Kredithandläggare 26 år Östra Göteborg till kommunfullmäktige

Den viktigaste frågan för mig är kulturyttringar i alla dess former, det är förmodligen det mest barriärbrytande språket mellan människor. Med hjälp av det som verktyg kan man bringa samman människor och förbättra integrationen i ett samhälle, där förståelse för var och en övervinner misstron. Där de så många fler likheterna oss människor emellan belyses, snarare än de sakerna som skiljer oss åt.

Min kraft till att arbeta politiskt hittar jag i när jag ser de olika orättvisorna i samhället, där människor blir särbehandlade pga. sitt ursprung, förmåga eller livsval. När en del av medborgarna får det bättre, medan många fler halkar efter. När jämlikheten blir ledordet, istället för solidariteten – där behovet inte längre är det som styr, utan det som är likvärdigt.

 

facebook Twitter Email