#13 Lena Landén Ohlsson

Utredare 67 år Östra Göteborg till kommunfullmäktige

En jämlik stad. Likvärdiga livsvillkor, där alla invånare erbjuds likvärdig tillgång till olika välfärdstjänster. Det är mina viktigaste frågor. Tidiga och förebyggande insatser är viktiga för barns uppväxtvillkor. Förskola/skolan skall vara en trygg plats där undervisning och kunskap står i centrum. Alla barn/elever ska utifrån sina möjligheter få det stöd som krävs för att nå måluppfyllelse.

Kraften att vilja arbeta politiskt får jag varje gång jag på något sätt märker att den socialdemokratiska politiken gör skillnad för den enskilde medborgaren. Känslan som då infinner sig ger kraft, ork och inspiration att ta mig vidare i mitt politiska arbete.

facebook Twitter Email