#12 Patrick Gladh

Rektor 46 år Norra Hisingen till kommunfullmäktige

För mig är barn och ungas uppväxtsituation och fortsatta möjligheter i livet den viktigaste frågan. Alla barn oavsett bakgrund ska ges lika möjligheter genom bra skolor och rik fritid. När livschanserna fördelas orättvist ska vi finnas där för att möjliggöra framtider. Både genom starka skolor och samhällsinstitutioner såväl som genom samarbete med frivilligrörelser och föreningsliv. Ett bra samhälle skapar vi tillsammans.

I mitt yrke ser jag vad ett segregerat samhälle gör med barn och unga, men också vilken kraft som finns i våra utsatta områden Det slöseri med människors drömmar och möjligheter som sker i ett segregerat samhälle måste få ett slut.

 

facebook Twitter Email