Mattias Jonssons första maj-tal i Lysekil

— Det talade ordet gäller —

Vänner, kamrater!

Det känns stort för mig att tala i Lysekil, första maj valåret 2018.

Vackra lysekil

Tänker ibland på hur snabbt utvecklingen går. Min morfar som är född nere i Valbodalen utan el eller rinnande vatten.

Han bodde hela sitt liv här och brukade berätta om när han som liten byggde flotte och paddlade över till Grötö, innan ön blev en del av fastlandet.

Eller om när den första bilen kom till Lysekil. Folk gick man ur huse som han utryckte det för att titta på bilen som visades upp här på torget.

Arbetstillfällen fanns det gott om. Både morfar och mormor jobbade på Örnbergs konservfabrik nere i Gamlestan.

Nu är inte konservindustrin lika dominerande men nya företag har växt fram som till exempel Preem Raff och de sysselsätter många nu i kommunen.

I Lysekil har jag många minnen

————-

Vänner,

Sverige behöver mer solidaritet, mer välfärd och mer trygghet.

Sverige behöver helt enkelt mer socialdemokrati. Kanske mer än på mycket länge.

För den ideologiska striden om vart Sverige är på väg står nu!

Vilket Sverige vill vi ha?

Ett Sverige där vi:

Gemensamt stärker välfärden och tryggheten

skapar förutsättning för ännu fler jobb

minskar klyftorna,

skapar ett hållbart samhälle som är jämlikt, jämställt och som håller ihop?

Eller ska vi avveckla den svenska modellen och istället

utarma välfärden och öka otryggheten,

försvaga anställningstryggheten,

sänka skatten för de rikaste,

höja hyrorna,

låta Sverige glida isär?

För det är nu striden står. Otvetydigt.

————

Det är lätt att glömma hur det såg ut när vi tog över makten för fyra år sedan, så låt mig påminna oss:

De borgerliga lämnade ett underskott på 61 miljarder kronor efter sig,

Sverige fick till och med stöd av EU för att få bukt med den rekordhöga ungdomsarbetslösheten,

Tusentals människor utförsäkrades,

Det rådde akut bostadsbrist i stora delar av landet, som framför allt drabbade de unga hårt.

Efter 8 år av ofinansierade skattesänkningar på 140 miljarder, gjorde vi en helomvändning.

Har ni tänkt på att borgerliga har under en 50 års period styrt landet vid 3 tillfällen, varje gång har dom skapat budgetunderskott och högre arbetslöshet. Själva säger dom, jo men vi hade otur. Men kamrater varför rösta på ett gäng som varje gång har otur?

Nej precis, istället behövs en fortsatt socialdemokratiskt ledd regeringen som

målmedvetet börjat bygga upp den svenska välfärden igen.

Det som är Socialdemokratins grundtanke. Tillsammans är vi starkare.

————

Vi har tagit ansvar för ekonomin och vänt budgetunderskottet till ett överskott på 46 miljarder kronor – statsskulden är nu den lägsta på över 40 år!

Under vår tid vid makten har 250 000 fler jobb skapats.

Sverige har fått den högsta sysselsättningen i hela EU och arbetslösheten har sjunkit till ca 6 %.

Ungdomsarbetslösheten är den lägsta på 15 år och vi har uppfyllt vårt vallöfte om 90-dagarsgarantin.

Vi har gjort den största trygghetssatsningen i modern tid.

Över 100 000 fler personer jobbar nu i välfärden.

Vi har sänkt skatten för 1,5 miljoner pensionärer.

Vi har höjt barnbidragen för första gången på tolv år.

Vi har sänkt avgiften till a-kassan.

Gjort den största satsningen sen miljonprogrammet på bostäder

Vi har avskaffat FAS 3 och stupstocken i sjukförsäkringen

Vi har sett till att nyanlända kommer snabbare i arbete.

Och att ytterligare 28 000 personer har anställts inom skolan.

Det var därför ni röstade på socialdemokraterna. Det var därför ni gav socialdemokraterna förtroendet att leda landet.

Socialdemokraternas val är glasklart.

Vi använder vår starka ekonomi till att genomföra det största trygghetsprogrammet i modern tid. Trygghet som omfattar alla, inte bara några.

Mer välfärd, mer solidaritet, mer trygghet. Det är socialdemokratisk politik.

———–

Vänner

Det dödliga våldet i Sverige har stadigt sjunkit de senaste decennierna. Men de dödliga skjutningarna bland främst kriminella har däremot ökat och det är en annan faktor som skapar en känsla av otrygghet.

Oskyldiga blir rädda för att drabbas av skjutningar på öppen gata. Gäng som sätter skräck i vissa bostadsområden.  Det är helt oacceptabelt!!

Därför ska vara lika hårda mot brotten som brottens orsaker!

Därför har vi satsar 7,1 miljarder kronor på polisen fram till 2020 i senaste höstbudgeten.

Vi har genomfört fler än 30 straffskärpningar relaterade till den organiserade brottsligheten. Till exempel har vi skärpt straffen för vapenbrott. Och vi lovar nu 10 000 fler poliser till år 2024.

Jag tycker det är provocerande att påstå att vi Socialdemokrater inte skulle stå för ordning och reda. Det är i allra högsta grad vår fråga. Vi ska till varje pris knäcka den organiserade kriminaliteten. Tänk på vem som främst blir drabbad , inte är det överklassen som bor i exklusiva områden. Nej det är arbetarklassen som råkar illa ut som inte vågar gå ut på kvällarna i vissa bostadsområden för kriminella tagit över.

Nej, de kriminella ska inte sitta i framsätet i lyxbilar de ska sitta i baksätet i polisbilar!!

———–

Mötesdeltagare

Alla ska få möjlighet till en bra utbildning och alla som kan ska jobba. Idag har vi 140 000 lediga jobb på svensk arbetsmarknad vilket är fantastiskt.

Och de här jobben kommen inte ur tomma intet. Det är min djupaste övertygelse att ett samhälle bara kan utvecklas om det står på två ben – industri och välfärd.

Industrin och välfärden behöver varandra. De lever i symbios.

Trots att tjänstesektorn växer, så står industrin fortfarande för huvuddelen av Sveriges exportinkomster och för 20 procent av Sveriges BNP.

Den svenska industrin sysselsätter, direkt och indirekt, en miljon människor i Sverige.

Industrin är en motor som genererar en rad tjänster i andra sektorer. Industrianställda drar in pengar som betalar välfärden.

Som exempelvis Preem raff eller G &m här i Lysekil

——————-

Därför kan vi just nu investera i fler anställda i vården och äldreomsorgen. Vi har höjt bostadstillägget, fyrdubblat tandvårdsbidraget för alla över 65, och infört avgiftsfri öppenvård för alla över 85. Och steg för steg tar vi bort den orättfärdiga pensionärskatten, och ser till att lön och pension beskattas lika!

Nu vill vi gå vidare! och använda fyra miljarder till att förbättra pensionerna för de som arbetat ett helt yrkesliv, men ändå har låg pension.

Vi vill göra det med ett nytt tillägg till den allmänna pensionen, som höjer deras pensioner med upp till 600 kronor i månaden.

Efter skatt ger det omkring 5 000 kronor mer i hushållskassan, per person och per år, till de som slitit och tagit hand om våra barn, transporterat vår mat, vårdat våra sjuka.

De ska inte straffbeskattas, som Moderaterna föreslår. De ska hedras.

Det är inte en fråga om snällhet, utan om respekt och rättvisa för de som byggt vårt land!

—————

En socialdemokratisk valseger behövs om vi ska ha fortsatt positiv utvecklingen

Alternativet är en moderatledd regering med stöd av Sverigedemokraterna.

Då blir det inte några fortsatta offensiva satsningar på industri och välfärd. Då blir det tvärtom sänkta skatter för de bäst ställda och försämrad trygghet för alla andra.

De borgerliga partierna vill lagstifta om sänkta löner för stora grupper på svensk arbetsmarknad.

Moderaterna attackerar lagen om anställningsskydd allt vad de kan.

Och i riksdagen har alliansen gjort gemensam sak med Sverigedemokraterna och röstat FÖR att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen ska återinföras.

De vill alltså TA TILLBAKA den stupstock som den S-ledda regeringen tog bort.

Snacka om löntagarfientlig politik.

—————

Det är oacceptabelt. Sverige har råd med – och ska ha – en sjukförsäkring som går att lita på. Det är ett krav vi måste kunna ställa på vårt samhälle.

Men om politikerna ska lyssna på det kravet, är förutsättningen att de verkligen vill skapa ett rättvisare och jämlikare Sverige.

De borgerliga partierna och Sverigedemokraterna vill inte det. De vill splittra samhället och öka klyftorna mellan människor.

Mindre åt de som behöver, och mer åt de som redan har. Stupstocken i sjukförsäkringen är ett övertydligt exempel på högerpolitik.

När Ulf Kristerson står i riksdagens talarstol i höstens ekonomiska debatt rasar han över höjda barnbidrag på 200kr, ökade bostadstillägg för våra pensionärer och ökningen av studiebidragen. Han dundrar på med att han har som plikt att vara renhållningsvakt mot de han kallar bidragsökningar

Kamrater låt han inte bli stadsminister och renhållningsvakt mot varken barnbidragen, studiebidragen, bostadstilläggen eller en trygg sjukförsäkring!!!

—————–

Vänner, kamrater!

Låt mig vara tydlig. Socialdemokraternas största motståndare i valet 2018 är inte Moderaterna eller ens borgerligheten. Utan snarare vanmakten och hopplösheten.

Alldeles för många människor i Sverige upplever att utvecklingen går åt fel håll.

De känner så trots att sysselsättningen ökar, trots att arbetslösheten minskar och trots att samhällsekonomin är urstark.

De känner så trots att regeringen har börjat laga revorna i välfärden som åtta års borgerligt styre ledde till.

Högerpopulister och högerextremister – kort sagt rasister – förstärker känslan av vanmakt och hopplöshet.

De sprider myter om att Sverige är på väg mot undergången. De försöker splittra människor utifrån sådant som hudfärg, religion och ursprung. De pekar ut vissa av oss till syndabockar.

Men samhällets problem beror inte på människors mångfald. Samhällets problem kan aldrig vara människor. Problemet är de klyftor och orättvisor som människor upplever i sin vardag.

Och lösningen är varken splittring eller syndabockar. Lösningen är solidaritet. Solidaritet som socialdemokratin står framtidens utmaningar.

————

Vi behöver inte bara skapa en sjukförsäkring som går att lita på.

Vi behöver rättvisare skatter.

Vi behöver ännu större satsningar på utbildning och kompetensutveckling.

Vi behöver bättre infrastruktur i hela landet – det gäller inte minst järnvägen.

Vi behöver fler billiga bostäder.

Vi behöver ännu högre kvalitet och skolan, vården och omsorgen.

Vi behöver helt enkelt en politik som gör livet bättre för människor. Som underlättar för oss att existera tillsammans på livets alla områden och i livets alla skeden.

På jobbet och på fritiden.

När vi är starka och när vi är utsatta.

Alltid – utan undantag – ska samhället finnas där för oss när vi behöver det.

Från var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

————–

Att öka människors tro på att politik kan förändra livet och samhället – det är Socialdemokraternas viktigaste uppgift inför höstens val.

Vi vinner inte människors förtroende på vad vi har gjort i historien, utan på vad vi gör nu och vad vi gör i framtiden.

Vi måste lyssna på och samtala med våra arbetskamrater, vänner och grannar. Vi måste visa att socialdemokratins väg är trovärdigare än högerpopulisternas.

Vi måste stå upp för människovärdet i en tid när människofientliga och protektionistiska vindar blåser över hela världen.

Trumps murar och ståltullar. Storbritanniens Brexit. Extremhögerns framgångar i Italien.

Vi ska inte vandra samma väg i Sverige. Vi ska fortsätta att vara ett solidariskt och öppet land.

För att tron på människovärdet är det svenska framgångsreceptet!

————

Det har blivit dags för mig att avsluta.

Att få första maj-tala här i lysekil känns som ett viktig avstamp inför valrörelsen.

Jag känner mig oerhört peppad inför valet. Och jag hoppas att ni har samma känsla.

Tillsammans ser vi till att Socialdemokraterna får leda landet i fyra år till.

För välfärdens och människovärdet skull. För industrins, välfärdsarbete och jobbens skull. För människors rätt till utveckling och livschanser. För ett samhälle där vi tar ansvar för varandra och för framtiden.

Tillsammans stärker vi Sverige och utvecklar den svenska modellen!

Tack för att ni lyssnade.

facebook Twitter Email