#1 Anna Johansson

Ombudsman LO 47 år till riksdagen

Att barn ska få jämlika uppväxtvillkor är den viktigaste uppgiften vi har som jag ser det. Allt börjar där, det måste samhällsbygget också göra. Så mycket annat positivt följer med på köpet. Utbildningsfrågor, bostadsfrågor, kompetensförsörjning, jämlik hälsa och ett arbetsliv som berikar och inte sliter ut människor är andra hjärtefrågor för mig.

Jag blir fortfarande förbannad över orättvisor jag ser i samhället, ilska har alltid varit min viktigaste drivkraft. Samtal med människor med olika erfarenheter, drömmar och behov ger också energi att fortsätta. Just nu är demokratin satt under press och det känns viktigare än kanske någonsin att engagera sig politiskt, få fler att dela känslan att vi bygger samhället och framtiden gemensamt.

Mer om Anna Johansson här.

facebook Twitter Email